Описание-презентация: yadi.sk/d/JxEAGy_HTT62Y

Плакат 1.

 

Плакат 2.

 

Плакат 3. Два варианта.